Natur- og Biodiversitetspakken (L1177) har glemt bæredygtigheden