Fortidsminderne i urørte skove og i Naturnationalparker