Indkaldelse til Generalforsamling i Bevar De Danske Skove

Dato: 11-04-2023 kl. 19:00
Sted: Et sted i Midtjylland (for at spare på udgifterne, booker vi først et lokale, når vi kender af antallet af fremmødte)
Tilmelding: Via mail til bevardedanskeskove@gmail.comsenest 14 dage før generalforsamlingen. Brug den mail som I har opgivet ved indmeldelse


Dagsordenen til generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning og godkendelse.
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Evt
Indkomne forslag skal være fremsendt via mail, senest 14 dage før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden lægges på facebookgruppen og hjemmesiden for Bevar De Danske Skove, senest 8 dage før generalforsamlingen.