Indkaldelse til Generalforsamling i Bevar De Danske Skove (Endelig version 3/4-2023)

(som pdf-version)

Dato: tirsdag 11-04-2023 kl. 19:00
Sted: Kompedal Lejren, Kompedalvej 13, 7442 Engesvang
Dagsordenen til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning og godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
4.1.§5 ” om året inden udgangen af marts måned” ændres til ”om året inden udgangen
af april måned”
4.2.§5 ” Medlemmer der ikke er på de sociale medier og foreningens facebook gruppe,
kan særskilt anmode om at få indkaldelsen sendt via mail” foreslået slettet, da det
kan blive alt for omfattende et arbejde. Der er i forvejen mulighed for både at se de
på de sociale medier og på hjemmesiden.
4.3.§5 – Dagsorden ændres, så der ikke er to punkt 5
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Evt
Indkomne forslag skal være fremsendt via mail, senest 14 dage før generalforsamlingen.