Velkommen til foreningen

Bevar de Danske Skove

Bevar de Danske Skove er en forening af mennesker med den fælles interesse, at værne om vores danske skove, som vi kender dem, og som i tiden under stærkt pres af en rewilding-bølge, som er skyllet ind over vores land.

Foreningen er stiftet i forlængelse af facebook gruppen Bevar de Danske Skove – på initiativ af en gruppe af skovfolk. Men idag udgør medlemmerne en bredt sammensat skare. I gruppen finder du adskille aktive og pensionerede skovridere, skovfogeder, og andre med tilknytning til skov og træindustri – og heldigvis rigtig mange flere.

Aktuelt er det vores statsskove, som er i truet af et dogmatisk og ideologisk hastværk. Desværre må Naturstyrelsens ansatte være nærmest tavse med, at markere sig i debatten pga. loyalitet i ansættelsen som tjenestemænd – og et vink med en vognstang fra minister og ledelse. Bla. derfor ser du – fra denne gruppe -næsten udelukkende debatindlæg og kritik fra pensionerede embedsmænd.

Vi arbejder for bevarelse af skovlovens hidtidige helhedssyn på bidraget fra vores danske skove til det danske samfund – som formuleret i skovloven fra før natur- og biodiversitetspakkens (L229) vedtagelse – Ud fra et natursyn, hvor skovens formål og opgave i vores samfund er, at levere et mangesidet og afvejet bidrag i form af både bæredygtig træproduktion, klima-bidrag ved CO2 optag, fremme af biodiversitet, natur- og kulturværdier, fri tilgængelighed for skovens gæster, deres rekreation og friluftsaktiviteter osv.

Vi har ingen partipolitiske eller ideologiske tilknytningsforhold – men vi arbejder gerne sammen med de, der vil fremme vores sag.

Bevar de Danske skove er landsdækkende, og holder fokus de voldsomme og negative konsekvenser for vores skove – affødt Natur- og Biodiversitetspakkens bagside med sit ideologiske og dogmatiske indhold med stop for kommerciel skovbrug og markante aversion mod ikke hjemmehørende træarter. Ideologi som gør, at vi nu ser ind i de største direkte skovrydninger og -skændinger (veteranisering) siden 1700’tallet – med voldsomme konsekvenser for klimaindsatsen, ressourse- og energiforsyning – Og med stærkt omdiskuteret og tvivlsom effekt for den biodiversitet, som man angiveligt ønsker at redde og fremme.

Vi samarbejder, vidensdeler med mange andre grupper og foreninger, som er opstået som modreaktion på lanceringen af naturnationalparker – både den landsdækkende Fri Natur og de mange lokale gruppen omkring de 15 vedtagne og planlagte naturnationalparker. Disse grupper har typisk bredere fokus på publikumsadgang, rewilding-initiativets bagsider med tvivlsom dyrevelfærd m.v. – og gør et fantastisk stykke arbejde, som vi bakker op om.

De nuværende aktiviteter er: Kontakt til og dialog med politikere og interesseorganisationer, aktivitet på SoMe og i presse med indlæg og oplysning, udarbejdelse af høringssvar, deltagelse med stande på Naturmødet, Klimafolkemødet, div. dyrskuer m.v. hvor vi kan møde danskerne og informere om, hvad der er ved at ske med vores skove og natur. Vi sælger div. merchandice, trøjer, t-shirts, kasketter, snaps osv., og vi planlægger snarest at tilknytte en shop til denne side. Overskudet går naturligvis i foreningens kasse.

Kontingenter og sponsorbidrag går til direkte udgifter til de nævnte arrangementer – Alle arbejder ulønnet.

BLIV MEDLEM >>

Vedtægter

Referat fra generalforsamling 11/4-2023

Bestyrelse (pr. 11/4-2023):

  • Formand, Kim Vestergaard, Sevel
  • Bjarne Myllerup, Kjellerup
  • Niels Juhl Bundgaard, Brande
  • Merete Knap Myllerup, Kjellerup
  • Martin Christensen, Saltum
  • Nathalie Albrechtsen, Saltum
  • Kasserer, Robert Olesen, Brønderslev
  • Suppleant, Jørn Laursen Stjernholm, Jelling
  • Suppleant, Helle Sejer Damkjær, Brædstrup
  • Suppleant, Dan Kristensen, Kvols

Hertil en større gruppe at frivllige, som leverer uvurderlig hjælp til praktiske gøremål og arrangementer.