Loading...
Home2023-04-15T20:33:18+02:00

Klimafolkemødet 2023

By |september 3, 2023|Categories: Uncategorized|

Stor ros til Klimafolkemødet 2023 - Både initiativtagere og de mange hjælpere. I en tid hvor Bevar de danske Skoves budskaber har mere end svært ved at trænge igennem til vores mediers spalter eller skærmflade, hvor vi er henvist til SoMe's ekkokamre - Med de muligheder og begrænsninger de [...]

Kommentarer lukket til Klimafolkemødet 2023

Er urørt skov positivt for klimaindsatsen? (fortsat)

By |august 30, 2023|Categories: Uncategorized|

(Bannerfoto: Suserup Skov, Kilde: IGN) Debatten omkring Urørt Skov og Naturnationalparkernes klimapåvirkning, har gennem de seneste par år skabt en heftig debat. Desværre må vi fra Bevar de danske Skove konstatere, at der ikke fra hverken Miljøministeriet eller Københavns Universitet er den store lyst til en åben og saglig [...]

Kommentarer lukket til Er urørt skov positivt for klimaindsatsen? (fortsat)

”Naturgenopretning” – Viljen til overlevelse er kolossal!

By |august 18, 2023|Categories: Uncategorized|

Skindbjerglund 17. august 2023, Robert Olesen ”Skindbjerglund har været skovbevokset gennem generationer, og jordbunden er velegnet til skovdrift. Bøg vokser rigtigt godt i Skindbjerglund. Bøgen opnår god kvalitet og trivsel og tilvæksten er høj.” Hedder det i Naturstyrelsens beskrivelse af skoven. Området er Natura 2000 beskyttet. Billedet giver [...]

Kommentarer lukket til ”Naturgenopretning” – Viljen til overlevelse er kolossal!

Medfører skovdrift biodiversitetstab?

By |maj 1, 2023|Categories: Uncategorized|

En udbredet antagelse er, at skovdrift ubetinget er negativt for biodiversiteten - og omvendt, at urørt skov ubetinget er positivt for biodiversiteten. ...Men er virkeligheden nu så enkel? - Og holder antagelserne? Af Robert Olesen, skov- og landskabsingeniør, Bevar de Danske Skove. Bannerfoto: Bøgeskov fra Nationalpark Hainich. Denne antagelse [...]

Kommentarer lukket til Medfører skovdrift biodiversitetstab?

Er urørt skov positivt for klimaindsatsen?

By |marts 29, 2023|Categories: Uncategorized|

Så møder vi påstanden igen...: "Urørt skov skader ikke klimaindsatsen" Af Robert Olesen, skov- og landskabsingeniør, Bevar de Danske Skove Jeg deltog on-line i "DM BIO LIVE: Kan naturen få lov?" den 20. marts.". Stillede følgende spørgsmål til panelet: "Hvis vi i Danmark skal udlægge 10 procent strengt beskyttet natur, [...]

Kommentarer lukket til Er urørt skov positivt for klimaindsatsen?

Fortidsminderne i urørte skove og i Naturnationalparker

By |marts 22, 2023|Categories: Uncategorized|

Hvem bekymrer sig om fortidsminderne i de urørte skove og i NaturNationalParkerne? Af Jørn Stjernholm, skov- og landskabsingeniør, Bevar de Danske Skove. Foto1: En halvskjult gravhøj i Palsgård Skov. Foto 2 Biodiversitet på samme træbeskyttede gravhøj. Fortidsminderne i Naturnationalparkerne(NNP) [...]

Kommentarer lukket til Fortidsminderne i urørte skove og i Naturnationalparker
Go to Top