Støt vores arbejde – Bliv medlem af foreningen

Bevar de Danske Skove

Medlemskab koster 200,00 kr. for et år.

Du kan indbetale:

  • På MobilePay – 970129 (husk at angive din email i kommentarfeltet)
  • Bankoverførsel til Konto. 9893 8930272656

Send også gerne en mail:

Vi modtager naturligvis gerne, og med stor tak, beløb større end 200,00 kr.

Kontingenter og bidrag går udelukkende til direkte udgifter til foreningens aktiviteter og arrangementer – Alle arbejder ulønnet.

Vi er en nystiftet forening, som med knappe ressourcer prioriterer vores arbejde dedikeret til vores hovedformål.

Vi arbejder på, at få opbygget en stærkere administration – herunder medlemsservice, og håber på, at I har forståelse for, at vi ikke p.t. har kræfter til medlemskommunikation, herunder f.eks. at kvittere for indbetalt medlemskontingent.

Der vil blive afholdt generalforsamling iht. vedtægterne, og indkaldelse til generalforsamling vil udelukkende blive annonceret på foreningens facebookside.

OM OS >>

… og jeg som troede jeg skulle blive til en flot designet Wegner stol.

Julius’ kommentar til at Natursturelsen nu planlægger at “veteranisere” store arealer med sunde, flotte træer, der skal udlægges til urskov. (med tilladelse fra Julius)

Bevar de Danske Skove arbejder for bevarelse af skovlovens hidtidige helhedssyn på bidraget fra vores danske skove til det danske samfund – som formuleret i skovloven fra før natur- og biodiversitetspakkens (L229) vedtagelse – Ud fra et natursyn, hvor skovens formål og opgave i vores samfund er, at levere et mangesidet og afvejet bidrag i form af både bæredygtig træproduktion, klima-bidrag ved CO2 optag, fremme af biodiversitet, natur- og kulturværdier, fri tilgængelighed for skovens gæster, deres rekreation og friluftsaktiviteter osv.

Vi har ingen partipolitiske eller ideologiske tilknytningsforhold – men vi arbejder gerne sammen med de, der vil fremme vores sag.

Bevar de Danske skove er landsdækkende, og holder fokus de voldsomme og negative konsekvenser for vores skove – affødt Natur- og Biodiversitetspakkens bagside med sit ideologiske og dogmatiske indhold med stop for kommerciel skovbrug og markante aversion mod ikke hjemmehørende træarter. Ideologi som gør, at vi nu ser ind i de største direkte skovrydninger og -skændinger (veteranisering) siden 1700’tallet – med voldsomme konsekvenser for klimaindsatsen, ressourse- og energiforsyning – Og med stærkt omdiskuteret og tvivlsom effekt for den biodiversitet, som man angiveligt ønsker at redde og fremme.