Naturstyrelsen fortsætter med at “veteranisere” store arealer med sunde, flotte træer, der skal udlægges til urskov.

Og jeg som troede, jeg skulle blive til en flot designet Wegner-stol.

Vi er en gruppe af meget forskellige folk, som har det til fælles, at vi mener, at skove bedst bevares ved at blive brugt. Næsten al skov i Danmark er fredskov, så skov forsvinder ikke fra et areal – der fældes og genplantes i en uendelig cyklus. I mellemtiden får vi kævler, tømmer og andre gode råvarer, der kan erstatte importeret jern, aluminium og plastic, og som kan binde kulstof i mange årtier.