Mød os på klimafolkemødet 2022

Bevar de Danske Skove

Kom og besøg os på vores stand på Klimafolkemødet 2022 (46c), og hør om natur- og biodiversitetspakkens konsekvenser for:

 • Vores skove, hvor vi som noget helt nyt siden 1700 tallet direkte planlægger med skovrydning!
  • 90 % af alle arealer med ikke europæiske træarter skal ryddes
  • 50 % af arealer med europæiske nåletræarter skal ryddes
  • 25 % af vedmassen/arealet af vores løvskove og skovfyr skal ryddes/skændes (veteraniseres)
  • ingen af de ryddede arealer gentilplantes – 30 % forbliver permanent åbne græsningslandskaber, resten skal gro naturligt til igen
 • Vores klimaindsats, som svigtes med:
  • tab af 1-1,5 mio. tons CO2e/år, som skovene ellers ville optage
  • betydelige og store engangs CO2 udledninger forårsaget af skovrydningerne
 • Vores ressource forsyning, hvor vi mister 750.000 m3 træmasse/år:
  • til vores træindustri til bygningstømmer, møbler osv.
  • biobrændsel, som der akut er kritisk mangel på
 • Vores samfundsøkonomi, som iflg 3F belastes med:
  • tab af indtægter fra skov og følgeindustri på 3,5 mia /kr / år
  • tab af 2.600 arbejdspladser
  • foruden de 888 mio. til etablering og 165 mio/år til drift af naturnationalparker

Og de gode spørgsmål er:

 • Gavner det mon så den biodiversitet, som man angiveligt sigter efter af fremme?
 • Og hvad kunne man ellers have gjort for at finde helhedssynet frem? – og have undgået de enorme tab?

Vel mødt! – Vi har kaffe på kanden.