Skindbjerglund 17. august 2023, Robert Olesen

Skindbjerglund har været skovbevokset gennem generationer, og jordbunden er velegnet til skovdrift. Bøg vokser rigtigt godt i Skindbjerglund. Bøgen opnår god kvalitet og trivsel og tilvæksten er høj.” Hedder det i Naturstyrelsens beskrivelse af skoven. Området er Natura 2000 beskyttet.

Billedet giver ved første øjekast indtryk af en frodig og værdifuld bøgeskov.

Men zoomer man ind åbenbarer der sig en – målt med en skovmands sunde fornuft – veritabel kamp mellem ”naturidealister” og naturen selv.

Skoven er nu ”urørt” og behørigt ”naturgenoprettet” med ”veteranisering” af skønsmæssigt mellem 30-40 % af træerne for ca. 5-6 år siden.

På trods af menneskers dårskab og uansvarlighed i forhold til klimaindsats og træ til grøn omstilling. Så nægter bøgene, selv her efter sommerstormen ”Hans”, at bukke under – Ikke én af de 40-60 cm tykke bøge viser svaghedstegn endnu – øjensynligt fast besluttet på at overleve, tålmodigt at afvente danskernes sunde fornufts tilbagevenden, for måske, at ende deres dage som en smukt designet wegnerstol til glæde for os, vores børnebørn – og klimaindsatsen!

Vi ses på

“Naturgenopretning”

Resultat

“Naturgenopretning”

Resultat

“Naturgenopretning”

Resultat

“Naturgenopretning”

Resultat

“Naturgenopretning”

Resultat

“Naturgenopretning”

Resultat

“Naturgenopretning”

Resultat

“Naturgenopretning”

Resultat

Ak ja!

Hjælp os med at få vækket vores politikere – Meld dig ind i foreningen Bevar de danske Skove

Støt vores arbejde – Bliv medlem >>

… og jeg som troede jeg skulle blive til en flot designet Wegner stol.