Den planlagte Skov- og Naturpolitik bliver til stor skade for klimaindsatsen bl.a.

Danmark skal have 15 Naturnationalparker – måske yderligere 5, og ialt 75.000 ha. såkaldt Urørt Skov

Bevar de danske Skove har på ingen måde noget imod at passe på naturen og biodiversiteten – tværtimod!

MEN den måde, hvorpå man planlægger “den nye forvaltning” er på stort set alle felter et opgør med de seneste 30-50 års naturindsatser.

… En “Naturrevolution”, som fortalerne også kalder det.

OG det kommer med en pris,

SOM vores beslutningstagere ikke har fået en ærlig og saglig information om:

Der er brug for en erkendelse af, det grønne dilemma vi har mellem – på den ene side hensynet til natur og biodiversitet – og på den anden side de mange andre hensyn, som også er en del af hele bæredygtigheds tanken.

Der er brug for en åben og fordomsfri dialog, som vejen til at en balanceret Skov- og Naturpolitik for fremtiden.

Klima:

Fortalerne for naturrevolutionen hævder, at den er en ren win-win for både biodiversitet og klima, men deres argumentation hænger ikke sammen, og er i modstrid med forskernes egne både tidligere udgivelser, og opgørelser ift. Klimaloven. Læs kritikken her

Bæredygtighed:

Vi skal vise vejen til at dække vores nuværende behov uden at bringe vores efterkommeres behov i fare.

“Naturrevolutionens” virkemidler “Urørt Skov” og Rewilding repræsenterer ensidigt en “skole”/ideologi/antagelse om, at naturen kun kan “reddes” ved at udlægge store sammenhængende arealer alene til naturformål; men i april 2023 konstaterede Concito ” Regnestykket omkring arealanvendelse ikke hænger sammen. Hvis der skal reserveres tilstrækkelige arealer til alle formål, har vi ganske enkelt ikke areal nok i Danmark.“, og påpeger vigtigheden af, at alle tiltag derfor bør sigte efter en flersidig (multifunktionel) arealanvendelse.

Vores biodiversitetsekspertise og Biodiversitetsråd, har stirret sig blinde på deres “Naturrevolution”, og kommer i Concitos oplæg med det suverænt største krav til arealomlægning – 22-28% af hele Danmarks areal.

Udenlandske forskere peger derimod på løsninger, hvor man kan forene både bæredygtig træproduktion og naturbeskyttelse. – Og samtidigt udnytte skovens CO2-støvsuger-/klimaeffekt og levere lokalt bæredygtigt dyrket træ til at understøtte den grønne omstilling af byggeriet – Import forværrer kun klimaaftrykket.

Danmark har brug for, at både politikere og biodiversitetseksperter vågner op og prioriterer ansvarligheden, bæredygtigheden, så der opnås løsninger med flersidig arealanvendelse – herunder fortsættelse af den “flersidige skovdrift”, som blev igangsat med revisionen af skovloven i 1989.

Biodiversitet:

Vi kender ikke nogen, som ikke vil passe på vores natur – Det vil vi også!

MEN vi går ind for, at de “revolutioner” vi sætter igang står på et sagligt og oplyst grundlag,

OG meget tyder på, at vi lige nu idealistisk “vil det grønne”, men er i færd med at sætte mere over styr:

Bevar de danske Skove mener:

Altsammen kalder på:

  • at Københavns Universitet sætter tal på klimasvigtet forårsaget af “Naturrevolutionen” – De har allerede data til rådighed.
  • en ‘second opinion’, som skal belyse for/imod ved flersidig bæredygtig skovdrift versus “Naturrevolutionen”
  • en uvildig undersøgelse af den reelle biodiversitetssituation i Danmark.

Hjælp os med at få vækket vores politikere – Meld dig ind i foreningen Bevar de danske Skove

Støt vores arbejde – Bliv medlem >>